امتحان میکنم

1

2

3

صـــــــــــــــــــدام خوبه؟همه میشنوین؟مژه

ســــــــــــــــــلام دوست جونـــــــــــــیــاااااااا

امروز دعوت شدین اینجا برای جشن تولد، پس همه بیخیال

غصه،فقط بزن و برقص رو عــــــــــــــــشقه!

دم در بده بفرمایید داخل(ادامه مطلب)لبخند

 

 

 

 

 


امروز5/6/93 تولد یکسالگیه وبم(مهریماه کوچولو)

هست.

وبی که بدون هیچ تجربه ای درست شد.

اون موقع نه نظری بود،نه بازدیدی و نه تبادل لینکی!

و اما حالا کمی پیشرفت کرده و این آمار کمی بالا رفته،

و اینا همه لطف شما دوستای خوب مجازی و غیر

مجازیمه.

دســــــــــــت همتون درد دنکنهقلب


حالا بریم برای جـــــــــــــــــــشن تولد لبخند

 

همه یک صدا

تولد تولد تولدت مبارک

مبارک مبارک

تشویقتولدت مبارک.....تشویق

حالا خوشکلا باید برقصنخنده

 

 

حالا یک عکس یادگاری

همه بگین ســـــــــــــــــــــــــــــــیبخنده

حالا بریم سراغ  یه کیک خوشمزهخوشمزه

 

همه یک صدا بگین:

مهــــــــریمــــــاه کــــــــوچولــــــــو تولدت مبارکقلب


و اما  کادوی وبم:

نظرای خوشکل شما دوستای

خوشکل موووشکلماچ

ببینم کی از همه دست و دلباز تره،

و چقدر کادو جمع میکنممژهبغل