تاريخ : ۱۳٩٤/٢/۱ | ۱٢:۳٦ ‎ب.ظ | نویسنده : mehrimah | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٤/٢/۱ | ۱٢:۱۸ ‎ب.ظ | نویسنده : mehrimah | نظرات ()

خندهخندهخندهواااااالللللللللاااااااااخندهخندهخنده

تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/۱٢ | ۱٠:٤۸ ‎ب.ظ | نویسنده : mehrimah | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩۳/۱٠/٧ | ۱٠:٠٦ ‎ب.ظ | نویسنده : mehrimah | نظرات ()

تاريخ : ۱۳٩۳/٧/۳٠ | ٥:۱٦ ‎ب.ظ | نویسنده : mehrimah | نظرات ()

تاريخ : ۱۳٩۳/٧/٢۳ | ۸:٤۳ ‎ب.ظ | نویسنده : mehrimah | نظرات ()

بفرمایین ادامهچشمک

ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/٧/۸ | ٢:٥٤ ‎ب.ظ | نویسنده : mehrimah | نظرات ()

خندهقهقههخندهقهقههنیشخند

تاريخ : ۱۳٩۳/٧/۱ | ۸:۱۸ ‎ب.ظ | نویسنده : mehrimah | نظرات ()

 

الان

کلا"

هویجــــــــــــــــــــــــــــــــــوری

خواستم

دور همـــی یه جـــــــــــوّی بدمنیشخند

تاريخ : ۱۳٩۳/٦/۳۱ | ٩:٠٢ ‎ب.ظ | نویسنده : mehrimah | نظرات ()

 

مکن ای صبح طلوع

مکن ای ...گریه

تاريخ : ۱۳٩۳/٦/۳٠ | ٩:٠٠ ‎ب.ظ | نویسنده : mehrimah | نظرات ()

 

تاريخ : ۱۳٩۳/٦/۳٠ | ٤:٢۸ ‎ب.ظ | نویسنده : mehrimah | نظرات ()

سلام دوســـــــــــــتیا{#emotions_dlg.e31}

ذکر مصیبت دارم در ادامه مطلب

بفرمایین داخل{#emotions_dlg.e13}

فقط اول دستت بگیر اون دستمال کاغذی رو و بعد...

ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/٦/٢٧ | ۱٠:٢۱ ‎ب.ظ | نویسنده : mehrimah | نظرات ()

بقیه خاطرات در ادامهچشمک

ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/٦/٢٧ | ٧:٥۱ ‎ب.ظ | نویسنده : mehrimah | نظرات ()

و انشائی دیگر:

 

خندهخندهخندهخندهخندهشما تابستان خود را چگونه گذرانده اید؟نیشخند

تاريخ : ۱۳٩۳/٦/٢٦ | ۱۱:۱۱ ‎ب.ظ | نویسنده : mehrimah | نظرات ()

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخنیشخند

تاريخ : ۱۳٩۳/٦/۱ | ۱٠:٠٠ ‎ق.ظ | نویسنده : mehrimah | نظرات ()

تاريخ : ۱۳٩۳/٥/۱٦ | ۸:٠۸ ‎ب.ظ | نویسنده : mehrimah | نظرات ()

تاريخ : ۱۳٩۳/۳/۱٦ | ٦:٢۸ ‎ب.ظ | نویسنده : mehrimah | نظرات ()

البته نه همه  ، بلا نسبت بعضیــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

تاريخ : ۱۳٩۳/٢/۱٦ | ٥:٢۳ ‎ب.ظ | نویسنده : mehrimah | نظرات ()

تاريخ : ۱۳٩۳/٢/۱۱ | ۱٠:۱٠ ‎ب.ظ | نویسنده : mehrimah | نظرات ()

تاريخ : ۱۳٩٢/۱٢/۱٤ | ٩:۱۸ ‎ب.ظ | نویسنده : mehrimah | نظرات ()

تاريخ : ۱۳٩٢/۱٢/۸ | ٩:٢۸ ‎ب.ظ | نویسنده : mehrimah | نظرات ()

تاريخ : ۱۳٩٢/۱٢/۸ | ۸:٢٧ ‎ب.ظ | نویسنده : mehrimah | نظرات ()

تاريخ : ۱۳٩٢/۱٢/٦ | ۱٠:۱٠ ‎ب.ظ | نویسنده : mehrimah | نظرات ()

متوجه منظور شدین؟چشمک

تاريخ : ۱۳٩٢/۱۱/۳٠ | ۱:٤۸ ‎ب.ظ | نویسنده : mehrimah | نظرات ()

تاريخ : ۱۳٩٢/۱۱/۳٠ | ۱:٤٦ ‎ب.ظ | نویسنده : mehrimah | نظرات ()

تاريخ : ۱۳٩٢/۱۱/۳٠ | ۱:٤٢ ‎ب.ظ | نویسنده : mehrimah | نظرات ()

تاريخ : ۱۳٩٢/۱۱/۳٠ | ۱٠:۳۳ ‎ق.ظ | نویسنده : mehrimah | نظرات ()

تاريخ : ۱۳٩٢/۱۱/۳٠ | ۱٠:٢٧ ‎ق.ظ | نویسنده : mehrimah | نظرات ()

تاريخ : ۱۳٩٢/۱۱/٢۳ | ٩:٤٤ ‎ب.ظ | نویسنده : mehrimah | نظرات ()

تاريخ : ۱۳٩٢/۱۱/۱٤ | ٧:٥٥ ‎ب.ظ | نویسنده : mehrimah | نظرات ()

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخنیشخند

تاريخ : ۱۳٩٢/۱۱/۱۳ | ٩:۱٦ ‎ب.ظ | نویسنده : mehrimah | نظرات ()

تاريخ : ۱۳٩٢/۱۱/۱۳ | ٧:٤۸ ‎ب.ظ | نویسنده : mehrimah | نظرات ()

تاريخ : ۱۳٩٢/۱۱/۱۱ | ۳:٤۸ ‎ب.ظ | نویسنده : mehrimah | نظرات ()

متوجه منظور شدی؟؟؟مژه

تاريخ : ۱۳٩٢/۱۱/٥ | ٤:٥٧ ‎ب.ظ | نویسنده : mehrimah | نظرات ()

 

هیچوقت این سه چیز رو نپرسید!!!خنده

تاريخ : ۱۳٩٢/۱۱/٤ | ۸:٢٦ ‎ب.ظ | نویسنده : mehrimah | نظرات ()
.: Weblog Themes By BlackSkin :.

AvaCode.112