/ 8 نظر / 21 بازدید
امین

لااااااااااااااایک

شکیبا

البته بستگی به اون لحظات هم داره لحظات شیرین اگه تکرار بشن خیلی خوبه [لبخند]

روزالی پیرسون

خدایا تو میدانی آنچه را که من نمیدانم در دانستن تو آرامشیست و در ندانستن من تلاطمها تو خود با آرامشت تلاطمم را آرام ساز...