/ 6 نظر / 15 بازدید
بهار

راست راستی راست گفتی همینطور بگذره دیگه یه دونه بچه هم نیست[خنده]