/ 6 نظر / 11 بازدید
بهار

راست راستی راست گفتی همینطور بگذره دیگه یه دونه بچه هم نیست[خنده]