ادا در نیار!!

خندهخندهخندهواااااالللللللللاااااااااخندهخندهخنده

/ 17 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
عاطفه

ایمـــان دارم . . . کــه قشنـگـتــرین عشــق نگــاه مهــربـــان خــداونـــد بـه بنـدگـانـش اســت . . . زنـــدگــی را بـــه او بســــپار . . . و مطـمئـــن بـــاش که تــا وقتـــی کــه پشتــت بــه خـــدا گــرم اســت تمـــام هــراس هـــای دنیـــا خـنـــده دار اســت ...

عاطفه

غصه اگر هست بگو تا باشد معنی خوشبختی، بودن اندوه است این همه غصه و غم، این همه شادی و شور چه بخواهی و چه نه، میوه یک باغند همه را با هم و با عشق بچین، ولی از یاد مبر پشت هر کوه بلند سبزه زاریست پر از یاد خدا و در آن باغ کسی می خواند که خدا هست خدا هست خدا هست هنوز…!

عاطفه

پیش ما سوختگان مسجد و میخانه یکـیست حرم و دیر یکی، سبحه و پیمانه یکیست اینهمه جنگ و جدل حاصل کوته‌نظری است گر نظر پاک کنی کعبه و بتخانه یکیست عماد خراسانی

روزالی پیرسون

از رنگ آبی بادمجونی عکست خیلی خوشم اومد.... هم عکس نوشته ت هم عکس اصلی...

علی

چیکار زمستون داری وااااالا[زبان]