/ 10 نظر / 3 بازدید
سحر

پفك اونم در حد زيادش[چشمک]

عسل

آدامس[لبخند]

نرگس

كواشك[خوشمزه]

نرگس

اشتباه چشمى گلى [چشمک]

یکی

عکسا که نمیاد [گریه]

شادی شنگولی

مورد 7, 4,5,11بیشتر اینا

فاطمه

14 البته به جز 9 البته که 4 و 6 جای خودشونو دارن رو هوا میخورمشون

دختر یکی یدونه

گزینه 14 خو همشون خوشمزه ان![خوشمزه] ولی بیش تر 6 و 7 و 8 با تشکر[گل]