یوم القاطی

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخنیشخند

/ 6 نظر / 14 بازدید
شهرزاد121

هی لعنتی ، میخواهم توصیفت کنم : خیاط نبودی اما خوب وصله های جور واجور به من زدی آشپز نبودی اما چه آش چربی برایم پختی کفاش نبودی اما چه به اندازه ، کفش رفتنم را دوختی [خنده][قهقهه]

ღ[̲̲̅̅A̲̲̅̅f̲̲̅̅a̲̲̅̅r̲̲̅̅i̲̲̅̅n̲̲̅̅

[نیشخند][خنده]

مهسا

[قهقهه][قهقهه]