لیلة القدر

خدایا به حرمت آغاز شبهای قدر:

نیکوترین سرنوشت ها

حلالترین روزی ها

پربارترین زیارت ها

خالصترین نیت ها

صالحترین عمل ها

مقبولترین عبادت ها

و از جانب خودت بالاترین درجه را برای دوستانم مقدر

بفرما!

(التماس دعا)

/ 15 نظر / 6 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سوده

سلام چه وب خوشگلی داری عزیزم [دست] قبول باشه التماس دعا [گل]

شادی شنگولی

سلام,امام صادق ع: شب فاطمه (س) است و قدر خداوند است , پس هرکسحق شناخت فاطمه (س) را به جا آورد شب قدر را درک کرده است . ماه رمضونت مبارک شب قدرت پریاری از خانم فاطمه (س) باشه التماس دعا[گل]

پری

بی قراری... دلیل میــ ــخواهد مرا چه شده ست... که اکنون اینهمه ""بی دلیل"" بیـــ ـــ ـ قرارم !

فاطمه

سلاااااااام آجی :) ببخشید این چند روزه دگیر قالب بودم نتونستم سر بزنم :) آجی هر سوالی داری بپرس :)

پری

نمی دانـــــــــم با همـه اینقـــــــــدر مهـــــــربانی ؛ یا فقــط با مــــن؟... ولی میدانــــــــم فقطــ تــــو...با مـــن اینقــــــــدر مهــــــــربانی

sarvenaz

♥ ♥ ▄▀▄♥ ▄▀▄▀♥ ▄▀▄▀▄♥ ▄▀▄▀▄▀♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀♥ ▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄♥ ▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀♥ ▄اپممممممممم▀▄▀▄♥ ▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀♥ ▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀♥ ▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄♥ ▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀♥ ▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄♥ ▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀♥ ▄▀▄▀▄▀♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ▄▀▄▀▄♥ ▄▀▄▀♥ ▄▀▄♥ ▄▀♥ ▄ ♥ ♥ حما سر بزن اجی[راک]

ساحل

الهی آمین التماس دعا آجی جون[گل]

فاطمه

تو که توی اولین پستام نظر نزاشتی چی میگی

دختر یکی یدونه

امسال که سعادت نداشتیم ولی برای شب قدر سال بعد پیشاپیش التماس دعا دارم آجی جون![ماچ]