/ 5 نظر / 20 بازدید
روزالی پیرسون

و خداوند زن را نمک زندگی آفرید تا مرد را از گندیدگی نجات دهد ! روز زن مبارک ![نیشخند]

علی

روزمادر برهمه مادرا مبارک..شماکه هنوز مادر نشدین درسته؟؟انشالله بشین[نیشخند]

کــــپو

قربون مامان جونیمـ برمـ ک الان دارمـ ضعف میکنمـ از گشنگی و اون داره سریال محبوبشو نگاه میکنه!

امیرعلی

برای نبودن که . . . همیشه لازم نیستــــــــــ راه دوری رفته باشی میتوانی همین جا پشت تمـــــــــام ِ بغضهایت ، گم شده باشی این روزها خوبم ، کار میکنم ، شعر میخوانم قصه می نویسم و گـــــــــــاهی دلم که برایتــــــــــــ . . . تنگ میشود تمام خیابانها را ، با یادتـــــــــــ . . . پیاده میروم . [گل]