/ 8 نظر / 15 بازدید
مهدی عابدینی

داد می زنم و پاچه می گیرم بعدش کمی قدم می زنم و آب سرد می خورم و می خندم

نازي

داد ميزنم ،گريه ميكنم[گریه]

Sahar

گريه ميكنم[ناراحت]