درآمد زمان مجردی و متاهلی

متوجه منظور شدین؟چشمک

/ 8 نظر / 15 بازدید
سهيل

أمان از خانماى پر خرج[کلافه]

سهيل

خانم خرجشون بيشتره اينو كه قبول دارى آجى[لبخند]

سمانه

خخخخخخ آره فهمیدم ولی همه این طور نیستن

بابک

بیشتر خانما اینطورین [ناراحت]

سارا

زندگي متاهلى خرجش[کلافه]