/ 9 نظر / 17 بازدید

[دست]

rooh

ممنون آجی[نیشخند]

rooh

دوسته خوبم ممنون ما هم برات آرزوی بهترین ها رو داریم [گل]

مجتبی

[نیشخند]

ناصر

اینکه منم [قهقهه]

شادی شنگولی

وضعیتش شبیه به منه با این تفاوت که من اینقدر دور زدم دیگه وسط را سرابی میبینم عزیزم

عسل

اين كه منم آجى [خنده]