کادوی روز دختر

این کادو به مناسبت روز دختر ازطرف مامان خوشکلم بهم داده شدماچ

توی اون پاکت سبزه هم

همون چیزیه که حسابی آدم رو خجالت زده میکنه

میدونین که چی رومیگم؟

.....رو برام گذاشتن وکلی شرمنده ام کردنخجالتخجالتخجالت

/ 1 نظر / 7 بازدید
نگار

ممنون عسيسم[لبخند]